София 1756, Дървеница, бл. 50. офис 3
office@globalfoodbg.com
+359 2 974 32 49