през 2020 отбелязваме 24 години от създаването на марката IZZI. Нашият успех и постижения се дължат на високото качество и стандарт на вложените суровини в продуктите ни. Според Нилсен, търговската марка има над 80% разпознаваемост на Българския пазар.

Чрез слогана ни „Вкус, който познаваш“ се стремим да запазим традициите и сме неизменна част от всяко домакинство, поколения наред !!!