Паралелно с преместването на складово-производственатa ни база в гр. Пловдив през месец юли 2019, утвърдихме и силна организационна структура с 5 мениджърски позиции в сектори: Снабдяване и Материали, Складово- Производствена База, Ключови Клиенти, Традиционен Пазар, Финанси. Компанията ни разполага и разчита на енергичността и иновативното мислене на млад и амбициозен екип, чиято основна цел е успешното реализиране на фирмената мисия за максимално задоволяване потребностите на нашите клиенти в особено изострената конкурентна среда.